Hoe berekenen van een moto verzekering

De kosten van een moto verzekering kunnen behoorlijk uiteen lopen. Het is daarom dan ook erg lastig om een eenduidig antwoord te geven op de vraag hoeveel een moto verzekering doorgaans zal kosten. Om toch een antwoord op deze vraag te kunnen bieden hebben veel verzekeraars de mogelijkheid ingebouwd in hun website om zelf de kosten van een moto verzekering te kunnen berekenen. Door op de website van de verzekeraar zelf een aantal gegevens in te vullen kan er een berekening worden gemaakt van de kosten per maand die zullen ontstaan wanneer de verzekering wordt afgesloten. Op deze manier kunnen mensen een beeld krijgen van de kosten en weten ze ongeveer waar ze aan toe zijn.

Ongeveer, omdat het altijd gaat om een schatting van de kosten. Over het algemeen zal het beeld wat geschetst wordt heel aardig kloppen, maar het kan altijd voorkomen dat de kosten van een verzekering net wat afwijken van de berekening die op de website van de verzekeraar werd gedaan. Deze verschillen ontstaan vanwege het feit dat de verzekeraar meer gegevens zal gebruiken dan dat er op de meeste websites ingevuld hoeven te worden. De berekeningen op de website worden wat eenvoudiger gehouden om de bezoekers niet te vermoeien met het invullen van teveel details, maar hierdoor is de nauwkeurigheid van de berekening natuurlijk wel wat lager.

Gegevens

De gegevens die ingevuld dienen te worden gaan doorgaans om de bestuurder van de motor en de motor zelf ook. De verzekeraar zal altijd een inschatting willen maken van de risico's die worden gelopen en de potentiele kosten die daaraan verbonden zijn. Het is daarom van belang om voldoende op de hoogte te zijn van de bestuurder die op de motor plaats zal nemen en het voertuig zelf goed te kennen. Zo zal een oud voertuig doorgaans meer risico op schade als gevolg van slijtage lopen dan een nieuwe en zal een jonge bestuurder meer schade veroorzaken dan een wat oudere.

Om deze reden kijkt de verzekeraar allereerst naar het type motor waarop gereden wordt. Hierbij is het van belang om het merk en het type door te geven, samen met het bouwjaar. Op deze manier kan er een inschatting worden gemaakt van de kosten die doorgaans ontstaan als gevolg van de leeftijd en het type motor. Motoren van kwalitatief hoogstaande merken zullen immers minder risico lopen op schade door slijtage dan de wat goedkopere merken. Aan de andere kant zal de schade aan de motor zelf vaak hoger oplopen wanneer het gaat om een duurder merk motor.

Aan de andere kant wil de verzekeraar graag weten wie er doorgaans als bestuurder op de motor plaats zal nemen. Het is daarom belangrijk om de gegevens omtrent de bestuurder mee te nemen in de berekening van de moto verzekering. Hierbij gaat het vooral om de leeftijd van de bestuurder en de woonplaats. De verzekeraar zal daarom vragen om de geboortedatum en de postcode van de bestuurder. Ten slotte is de huidige bonus-malesgraad van belang om de korting te kunnen berekenen.