Is moto verzekering verplicht?

Het is een vraag waar veel mensen niet direct het antwoord op weten: is een moto verzekering in België verplicht? Het antwoord is helaas niet eenduidig te formuleren. Het antwoord op de vraag of een moto verzekering verplicht is in België is namelijk zowel ja als nee. Dit klinkt wat vreemd, maar het valt goed uit te leggen aan de hand van een onderverdeling van de verschillende soorten moto verzekeringen die er kunnen worden afgesloten.

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Wanneer iemand met een motor de openbare weg op gaat, loopt deze per definitie het risico om betrokken te raken bij een ongeval. Dit kan betekenen dat iemand anders een fout maakt en het ongeval veroorzaakt, maar de fout kan ook bij de persoon zelf liggen. Wanneer deze even niet op let en misschien iemand aanrijdt kan er flink wat schade ontstaan. Ten eerste kan er materiële schade ontstaan aan een voertuig van een derde. De kosten van zo’n schade kunnen aardig oplopen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een net nieuwe auto die door een rijke zakenman onlangs is aangekocht en vervolgens een flink deuk in het portier oploopt. De materiële kosten van zo’n aanrijding zullen voor veel mensen zo hoog zijn dat ze deze niet zomaar kunnen betalen door de spaarrekening aan te spreken. Aan de andere kant kan er ook lichamelijke schade ontstaan. Zeker wanneer deze blijvend is kunnen de kosten enorm hoog oplopen. Wanneer iemand zijn of haar leven lang in het ziekenhuis zal komen voor controles of behandelingen kunnen de kosten gemakkelijk oplopen tot enkele tonnen, iets waardoor het noodzakelijk is om een moto verzekering af te sluiten.

Het is dan ook om die reden dat een moto verzekering tegen de Burgerlijke Aansprakelijkheid in België verplicht is. Het is niet toegestaan om zonder een moto verzekering tegen de Burgerlijke Aansprakelijkheid de openbare weg op te gaan. Wie dit toch doet riskeert een flinke boete en kan daardoor alsnog voor zeer hoge kosten komen te staan. Deze verplichting geldt alleen voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid en daarmee voor de goedkoopste verzekeringen die er beschikbaar zijn. Het nadeel hiervan is dat de dekking niet verder gaat dan de kosten van derden. Eventuele schade aan het eigen voertuig of het eigen lichaam worden daardoor niet door de moto verzekering tegen de burgerlijke aansprakelijkheid vergoed. Om ook deze kosten binnen de verzekering te laten vallen kan er naast de verplichte moto verzekering tegen de Burgerlijke Aansprakelijkheid ook een Omnium verzekering worden afgesloten.

Omnium

Een Omnium moto verzekering is in België niet verplicht. Het is aan de andere kant voor veel mensen wel een sterk aan te raden uitbreiding op de wettelijk verplichte moto verzekering tegen de Burgerlijke Aansprakelijkheid. Met een Omnium moto verzekering worden bijvoorbeeld ook de kosten van diefstal en schade als gevolg van invloeden van buitenaf gedekt. Bij deze laatste categorie kan er worden gedacht aan invloeden van het weer. Wanneer er een flinke regen of hagelbui over het land trekt kan dit immers behoorlijk wat schade toebrengen aan de motor.