Moto Verzekering – Introductie

Een moto verzekering is er voor iedereen die met een motor de openbare weg op wil. Daarbij is de goedkoopste en minst uitgebreide moto verzekering verplicht. Het gaat hierbij om de moto verzekering tegen de Burgerlijke Aansprakelijkheid. Deze verzekering is verplicht gesteld om ervoor te zorgen dat iedereen de kosten van een eventuele aanrijding of een ongeval kan vergoeden. Het zou immers dubbel vervelend zijn om slachtoffer te worden van een ongeval en vervolgens zelf voor de kosten op te moeten draaien. Vanwege de wettelijke verplichting tot het afsluiten van deze verzekering is dit niet langer het geval en zal de schade aan derden in ieder geval altijd vergoed kunnen worden. Dit is prettig voor de kosten als gevolg van stoffelijke schade, maar onmisbaar bij kosten als gevolg van (blijvende) lichamelijke schade. Wanneer iemand blijvend invalide zal worden als gevolg van een ongeval zullen de kosten niet te overzien zijn en is een verzekering dus een vereiste.

De moto verzekering tegen de burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt in principe bijna niets anders dan de kosten als gevolg van schade aan derden. Kosten aan de eigen motor of aan de eigen persoon zullen niet door de verzekeraar vergoed worden en komen daarmee dus voor de eigen rekening. Uiteraard is het wel mogelijk om te kiezen voor een aanvullende dekking en op die manier toch ook dit soort kosten mee te nemen in de dekking. De polis zal hiermee een stuk meer kosten dekken, maar de prijs van de premie loopt daarmee ook op. Het is dus mogelijk om zelf de hoogte van de kosten van een verzekering te kiezen, door het juiste niveau aan dekking te kiezen.

Omnium

De aanvullende dekking voor een moto verzekering is de zogeheten Omnium dekking. Hierbij worden ook de kosten als gevolg van diefstal en schade door invloeden van buitenaf gedekt. Deze invloeden van buitenaf kunnen bijvoorbeeld het weer zijn. Denk maar eens aan een fikse regenbui of een pittige hagelbui, dit kan behoorlijk wat schade veroorzaken die met een goedkope BA moto verzekering niet zouden worden vergoed. Zeker wanneer het gaat om een relatief nieuwe of dure motor is het voor veel mensen dus toch slim om wat meer voor de verzekering te betalen. De hogere premie zal zichzelf namelijk gemakkelijk terugverdienen wanneer er een schade aan de motor ontstaat.

Daarnaast kan het gemakkelijk gebeuren dat er tijdens een ongeval lichamelijke schade wordt opgelopen. Het zou zelfs zo erg kunnen zijn dat de bestuurder werkonbekwaam raakt en daarmee een inkomstenderving meemaakt. In dat geval keert een reguliere moto verzekering natuurlijk niet uit, maar het is wel mogelijk om een aanvullende bestuurdersverzekering af te sluiten. Voor een klein bedrag per maand extra wordt er op deze manier dekking geboden tegen de eventuele kosten van schade als gevolg van werkonbekwaamheid.

Verder is het van belang om ervoor te zorgen dat er ook dekking bestaat tegen de kosten als gevolg van schade aan de verschillende materialen, deze vertegenwoordigen net als de motor zelf vaak een grote waarde.